Ikon för Rikstermbanken

granskningsperiod

svensk term: granskningsperiod
definition:

den vårdperiod som granskas med förekommande öppenvårdskontakter och slutenvård

 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning i psykiatri | 2015, Ordförklaringar, s. 19