Ikon för Rikstermbanken

granskningsmånad

svensk term: granskningsmånad
definition:

den kalendermånad då markörbaserad journalgranskning genomförs

anmärkning:

Minst en kalendermånad ligger mellan granskningsperiod och granskningsmånad.

 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning i psykiatri | 2015, Ordförklaringar, s. 19