Ikon för Rikstermbanken

avvikelsehantering

svensk term: avvikelsehantering
definition:

rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna

 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning i psykiatri | 2015, Ordförklaringar, s. 19