Ikon för Rikstermbanken

avvikelse

svensk term: avvikelse
definition:

negativ händelse

 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning i psykiatri | 2015, Ordförklaringar, s. 19