Ikon för Rikstermbanken

vårdskada

svensk term: vårdskada
definition:

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (Källa: SFS 2010:659) 

 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning | 2014, Ordförklaringar, s. 26