Ikon för Rikstermbanken

riskhantering

svensk term: riskhantering
definition:

rutiner för att identifiera, analysera, bedöma och åtgärda orsaker eller omständigheter som kan leda till vårdskada samt återföra erfarenheterna

se även:
 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning | 2014, Ordförklaringar, s. 26