Ikon för Rikstermbanken

riskanalys

svensk term: riskanalys
definition:

systematisk utredning av risk (Källa: Händelseanalys & Riskanalys, Handbok för patientsäkerhetsarbete ISBN: 91-7164-093-2) 

anmärkning:

Utredningen omfattar kartläggning och beskrivning av risk samt orsaksanalys och utformning av åtgärder för riskreduktion. (Källa: Händelseanalys & Riskanalys, Handbok för patientsäkerhetsarbete ISBN: 91-7164-093-2) 

se även:
 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning | 2014, Ordförklaringar, s. 26