Ikon för Rikstermbanken

patientsäkerhetsarbete

svensk term: patientsäkerhetsarbete
definition:

arbete som syftar till att analysera, fastställa och undanröja orsaker till risker, tillbud och vårdskador

se även:
 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning | 2014, Ordförklaringar, s. 26