Ikon för Rikstermbanken

patientsäkerhet

svensk term: patientsäkerhet
definition:

skydd mot vårdskada

se även:
 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning | 2014, Ordförklaringar, s. 26