Ikon för Rikstermbanken

avvikelse

svensk term: avvikelse
definition:

vårdskada eller tillbud

se även:
 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning | 2014, Ordförklaringar, s. 26