Ikon för Rikstermbanken

allvarlig vårdskada

svensk term: allvarlig vårdskada
definition:

vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit (Källa: SFS 2010:659) 

 
källa: SKL: Markörbaserad journalgranskning | 2014, Ordförklaringar, s. 26