Ikon för Rikstermbanken

fiskvandringsväg

svensk term: fiskvandringsväg
förklaring:

Ett gemensamt begrepp för olika typer av konstruktioner avsedda att ge fisk fri passage förbi ett vandringshinder. Fisktrappa, slitsränna, bassängränna, denilränna, biokanal och omlöp är alla namn på olika typer av fiskvägar.

 
källa: Svensk Energi: Vattenkraft och biologisk mångfald | 2012, Ordlista, s. 12