Ikon för Rikstermbanken

biotop

svensk term: biotop
definition:

omgivning där vissa växt- eller djursamhällen lever tillsammans naturligt

anmärkning:

Den skapas genom geografiska förhållanden, berggrunder och jordarter, lokalklimat, växt- och djurvärld samt markbeskaffenhet.

 
källa: Svensk Energi: Vattenkraft och biologisk mångfald | 2012, Ordlista, s. 12