Ikon för Rikstermbanken

biologisk mångfald

svensk term: biologisk mångfald
förklaring:

Begreppet är svårt att definiera men enligt Riokonventionen är det ” Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bl.a. landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.”

 
källa: Svensk Energi: Vattenkraft och biologisk mångfald | 2012, Ordlista, s. 12