Ikon för Rikstermbanken

penetrationstest

svensk term: penetrationstest
definition:

försök att bryta sig in i ett datorsystem på uppdrag av dess ägare

anmärkning:

Syftet med ett penetrationstest är att hitta säkerhetsluckor under kontrollerade former innan mer illasinnade hackare (se black hat) gör det. Efter ett penetrationstest lämnar personen som utfört testet en rapport med information om hur säkerheten kan förbättras.

se även:
 
källa: Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Daniel Goldberg, Linus Larsson: It-säkerhet för privatpersoner | 2013, Ordlista, s. 68–73