Ikon för Rikstermbanken

logg

svenska termer: logg
loggfil
definition:

detaljerad återgivning av allt som skett på ett datorsystem under en viss tid

anmärkning:

Till exempel så återger en loggfil från en webbserver alla anslutningar som gjorts till systemet. Även program kan ställas in för att spara loggfiler. Till exempel så sparar webbläsare ofta detaljerad information om vilka sajter som har besökts. Utredningar av dataintrångsfall börjar ofta med en grundlig analys av det drabbade systemets loggfiler.

 
källa: Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Daniel Goldberg, Linus Larsson: It-säkerhet för privatpersoner | 2013, Ordlista, s. 68–73