Ikon för Rikstermbanken

it-säkerhet

svensk term: it-säkerhet
definition:

Säkerhet beträffande itsystem med förmåga att förhindra obehörig åtkomst och obehörig eller oavsiktlig förändring eller störning vid databehandling samt dator- och telekommunikation (Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 

 
källa: Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Daniel Goldberg, Linus Larsson: It-säkerhet för privatpersoner | 2013, Ordlista, s. 68–73