Ikon för Rikstermbanken

hash

svensk term: hash
förklaring:

Betecknar i dagligt tal ett krypterat lösenord, men betyder egentligen resultatet av en matematisk envägsfunktion som gör om ett visst värde till ett annat. Att återställa det ursprungliga värdet är mycket tidskrävande.

se även:
 
källa: Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Daniel Goldberg, Linus Larsson: It-säkerhet för privatpersoner | 2013, Ordlista, s. 68–73