Ikon för Rikstermbanken

dataintrång

svensk term: dataintrång
förklaring:

Ett juridiskt begrepp och ett brott enligt svensk lag. Definieras i brottsbalken som: “Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatisk behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in sådan uppgift”. Påföljden är böter eller fängelse i upp till två år.

 
källa: Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Daniel Goldberg, Linus Larsson: It-säkerhet för privatpersoner | 2013, Ordlista, s. 68–73