Ikon för Rikstermbanken

överbelastningsattack

svenska termer: överbelastningsattack
DDoS
distributed denial of service-attack
förklaring:

Metod för att slå ut en tjänst eller en webbplats. Utförs oftast genom att ett stort antal datorer som har infekterats med skadlig kod, t.ex. en trojan, på ett givet kommando börjar överösa en server med information tills den inte längre klarar av att hantera alla förfrågningar. Ett sådant nät att fjärrstyrda datorer kallas ett botnät. Servern börjar först fungera långsammare för att sedan försvinna helt från nätet.

se även:
engelsk term: DDoS
 
källa: Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Daniel Goldberg, Linus Larsson: It-säkerhet för privatpersoner | 2013, Ordlista, s. 68–73