Ikon för Rikstermbanken

tävlingsliknande spel

svensk term: tävlingsliknande spel
definition:

spelform som inte följer spelets regler men ändå syftar till att rangordna spelare efter uppnådda resultat

exempel:

Exempel är "Skins Game", "Shoot Out", Scramble, Snörtävling och spel där antalet klubbor begränsats till färre än 14.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015