Ikon för Rikstermbanken

spelhandicap

svensk term: spelhandicap
definition:

antalet slag enligt slopetabell från en viss tee på den bana som spelas

anmärkning:

Spelhandicap uttrycks i heltal. Obs! Vid vissa spelformer kan spelhandicapen justeras, t.ex. multipliceras med 90 % vid fyrboll. Obs! Vid vissa spelformer, t.ex. poängbogey, är spelhandicapen alltid i heltal och slagen faller ut på hålen i stigande ordning – index – vilken anges på scorekortet.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015