Ikon för Rikstermbanken

score

svensk term: score
förklaring:

En spelares/sidas score eller bruttoscore är det antal slag, inklusive eventuella pliktslag, spelaren/sidan har använt på ett hål eller en rond. Spelarens/sidans nettoscore är lika med bruttoscoren minskad med spelhandicap.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015