Ikon för Rikstermbanken

rond

svenska termer: rond
fastställd rond
förklaring:

En rond består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd om inte annat bestämts av tävlingsledningen. Antalet hål i en rond är 18 om inte ett lägre antal fastställts av tävlingsledningen.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015