Ikon för Rikstermbanken

riksomfattande tävling

svensk term: riksomfattande tävling
definition:

tävling som engagerar golfklubbar från fler än ett distrikt och där tävlingen fortsätter/avslutas med region-, riks- eller världsfinal

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015