Ikon för Rikstermbanken

oanmäld sällskapsrond

svensk term: oanmäld sällskapsrond
definition:

rond där spelaren inte anmält att han/hon har för avsikt att spela en HCP-grundande rond innan ronden har påbörjats

anmärkning:

Ronden ska spelas över minst 9 hål på en bana med giltig banvärdering och efter spelets regler. Endast HCP-sänkning.

Begreppet ”oanmäld sällskapsrond” har tagits bort fr.o.m. 2012.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015