Ikon för Rikstermbanken

klubbadministratör

svensk term: klubbadministratör
förklaring:

Till exempel intendenten, klubbdirektören eller kanslisten på klubben.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015