Ikon för Rikstermbanken

kötyp

svensk term: kötyp
förklaring:

Används för att kategorisera köande personer enligt varje enskild klubbs önskemål.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015