Ikon för Rikstermbanken

köavgift

svensk term: köavgift
definition:

avgift som betalas för att få stå i någon kö på organisationsenheten

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015