Ikon för Rikstermbanken

högsta tillåtna handicap

svensk term: högsta tillåtna handicap
definition:

den exakta handicap alternativt den spelhandicap som en spelare högst får tillgodoräkna sig i en tävling

anmärkning:

Högsta tillåtna handicap ska anges i villkoren för tävlingen.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015