Ikon för Rikstermbanken

greenfee

svensk term: greenfee
förklaring:

Avgift som betalas för att få spelrättighet.

Egen avgiftstyp för att kunna skilja den från spelavgift som betalas årligen.

se även:
 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015