Ikon för Rikstermbanken

giltig banvärdering

svensk term: giltig banvärdering
förklaring:

Bana med högst två provisoriska greener och med en total längd som avviker högst 100 meter från banans uppmätta längd. Banan kan av olika anledningar, exempelvis vinterförhållanden, vara i sådan kondition att den ej har giltig banvärdering. Detta avgörs av respektive klubb.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015