Ikon för Rikstermbanken

exakt handicap

svensk term: exakt handicap
definition:

en spelares handicap uttryckt i heltal och tiondelar

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015