Ikon för Rikstermbanken

bruttoscore

svensk term: bruttoscore
definition:

totala antalet slag inklusive eventuella pliktslag

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015