Ikon för Rikstermbanken

banvärdering

svensk term: banvärdering
förklaring:

Vid banvärdering enligt det amerikanska banvärderingssystemet (i Sverige ofta felaktigt benämnt ”Slope System”), värderas banan för såväl scratch- som bogeyspelaren. För herrar värderas vit, gul, blå och röd tee. För damer värderas gul, blå och röd tee. Hänsyn tas till fyra längdfaktorer och tio svårighetsfaktorer. Detta utrycks i ett scratch- och ett bogeyvärde som båda är relaterade till banans par. Beslut om scratch- och bogeyvärde fattas av respektive golfdistriktsförbund (GDF).

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015