Ikon för Rikstermbanken

banarbetare

svensk term: banarbetare
förklaring:

Arbetar med underhåll av banan, deras chef är ofta banchefen eller greenkeepern.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015