Ikon för Rikstermbanken

USGA-värderad slinga

svensk term: USGA-värderad slinga
förklaring:

Värdering enligt det amerikanska banvärderingssystemet.

se även:
 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015