Ikon för Rikstermbanken

SF-nummer

svensk term: SF-nummer
definition:

förbundsnummer för SGF som Riksidrottsförbundet har fastställt

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015