Ikon för Rikstermbanken

SDF-nummer

svensk term: SDF-nummer
definition:

nummer som Riksidrottsförbundet tilldelar ett specialdistriktsförbund (riksidrottsförbundets terminologi för golfdistriktsförbund – GDF) genom SGF

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015