Ikon för Rikstermbanken

öppen golf

svensk term: öppen golf
förklaring:

Amatörer, professionella och spelare under reamatörisering får delta i samma tävling.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015