Ikon för Rikstermbanken

ålderskategori

svensk term: ålderskategori
definition:

indelning med avseende på spelares ålder och/eller kön som används t.ex. vid RM, DM och KM

anmärkning:

I GIT finns det både ålderskategorier skapade av SGF och de som respektive klubb själv bestämmer.

 
källa: Svenska Golfförbundet: Begreppslista | 2015