Ikon för Rikstermbanken

vridprov

svenska termer: vridprov
torsionsprov
definition:

mekanisk provning för att bestämma inverkan av olika typer av stål, svetsparametrar och andra faktorer på deformationsegenskaperna hos en punktsvets

engelsk term: torsion test
definition:

a destructive test in order to determine the influence of different steel types, welding parameters and other factors on deformation characteristics of a spot weld

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015