Ikon för Rikstermbanken

varmspricka

svensk term: varmspricka
definition:

utfällning av material som sker vid höga temperaturer längs med korngränserna (dentritgränserna) när spänningsnivån överstiger en viss nivå

anmärkning:

Små sprickor endast synliga vid förstoring större än × 50 beskrivs ofta som mikrosprickor.

engelsk term: hot crack
definition:

material separations occurring at high temperatures along the grain boundaries (dendrite boundaries) when the level of strain and the strain rate exceed a certain level

anmärkning:

Small cracks visible only at magnifications greater than × 50 are often described as microcracks.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015