Ikon för Rikstermbanken

värmepåverkad zon

svenska termer: värmepåverkad zon
HAZ
definition:

den del av icke uppsmält metall vars mikrostruktur har påverkats

engelska termer: heat-affected zone
HAZ
definition:

the portion of non-melted parent metal whose microstructure has been affected

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015