Ikon för Rikstermbanken

utspädningsgrad

svensk term: utspädningsgrad
definition:

halt av legeringsämnen i svetsgodset i förhållande till halten därav i tillsatsmaterialet

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015