Ikon för Rikstermbanken

trycksvetsning

svensk term: trycksvetsning
definition:

svetsning där tillräcklig yttre kraft anbringas för att åstadkomma mer eller mindre plastisk deformation av de båda kontaktytorna, i allmänhet utan tillsats av tillsatsmaterial, där kontaktytorna kan upphettas för att tillåta eller underlätta sammanfogning

engelsk term: welding with pressure
definition:

welding in which sufficient external force is applied to cause more or less plastic deformation of both the faying surfaces, generally without the addition of filler material, the faying surfaces may be heated to permit or facilitate joining

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015