Ikon för Rikstermbanken

tillsatsmaterial för svetsning

svensk term: tillsatsmaterial för svetsning
definition:

material som förbrukas vid framställning av en svets, inklusive hjälpmaterial

engelsk term: welding consumables
definition:

materials consumed in the making of a weld, including filler metals and auxiliary materials

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015