Ikon för Rikstermbanken

tillfällig anslutning

svensk term: tillfällig anslutning
definition:

anslutning som introducerar eller överför yttre kraft från hantering eller montering, och som avlägsnas från slutprodukten

engelsk term: temporary attachment
definition:

attachment for the introduction and transmission of external forces from handling or assembly, that are removed from the finished product

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015