Ikon för Rikstermbanken

svetssträng

svenska termer: svetssträng
sträng
definition:

enskild svetsoperation som är en del av framställandet av en fullständig svets

engelska termer: run
bead
pass
definition:

single operation of welding being part of the production of a completed weld

anmärkning:

The term pass is commonly used in beam welding.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015