Ikon för Rikstermbanken

svetsrök

svensk term: svetsrök
definition:

luftburna partiklar som bildas vid svetsning

anmärkning:

Läs mer: http://www.svets.se/halsa sakerhet svetsrok

engelsk term: welding fume
definition:

airborne particles generated during welding

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015